Sunday, 28 October 2012

0 Join My clan "「CC-7 Offical Clan Pico」"

WELCOME TO 「CC-7 Offical Clan Pico」
syarat :
1. Setiap on wajib absen :)
2. Solid 
3. Setiap rapat, wajib dateng :)

4. No nubi :D
5. Kalo d bacotin , panggil saja master :D
6. Ada masalah curhat d grup :D
7. tulis d Detail Pico 「CC-7 Offical Clan Pico」
8. Menjaga nama baik clan ;;)

URL:
Here

0 Comments

Bagaimana Pendapat Anda ?